Hanapin ang mga tanong na wala pang sagot...
Isulat dito ang gustong itanong....
> Talambuhay ni Melchora Aquino?

Talambuhay ni Melchora Aquino?

Answer:

MELCHORA_AQUINO_One_of_our_famous_heroines_in_the_Philippine_history_was_born_in_Banilad,_Caloocan_on_January_6,_1812,_Melchora_Aquino_is_better_known_as_%22Tandang_Sora%22_because_she_was_already_old_when_the_Philippine_Revolution_broke_out_in_1896.">MELCHORA_AQUINO_One_of_our_famous_heroines_in_the_Philippine_history_was_born_in_Banilad,_Caloocan_on_January_6,_1812,_Melchora_Aquino_is_better_known_as_%22Tandang_Sora%22_because_she_was_already_old_when_the_Philippine_Revolution_broke_out_in_1896.">MELCHORA_AQUINO_One_of_our_famous_heroines_in_the_Philippine_history_was_born_in_Banilad,_Caloocan_on_January_6,_1812,_Melchora_Aquino_is_better_known_as_%22Tandang_Sora%22_because_she_was_already_old_when_the_Philippine_Revolution_broke_out_in_1896.">MELCHORA AQUINO One of our famous heroines in the Philippine history was born in Banilad, Caloocan on January 6, 1812, Melchora Aquino is better known as "Tandang Sora" because she was already old when the Philippine Revolution broke out in 1896.

She_had_a_very_little_education,_but_had_all_the_good_qualities_of_a_literate_person._Very_little_is_known_about_her_parents,_some_say_that_they_were_poor_hardworking_parents._Tandang_Sora_was_tending_a_small_sari_sari_(variety)_store_in_Balintawak_when_Andres_Bonifacio_and_the_other_Katipuneros_staged_the_First_Cry_of_Balintawak_that_started_the_Philippikne_Revolution.">She_had_a_very_little_education,_but_had_all_the_good_qualities_of_a_literate_person._Very_little_is_known_about_her_parents,_some_say_that_they_were_poor_hardworking_parents._Tandang_Sora_was_tending_a_small_sari_sari_(variety)_store_in_Balintawak_when_Andres_Bonifacio_and_the_other_Katipuneros_staged_the_First_Cry_of_Balintawak_that_started_the_Philippikne_Revolution.">_She_had_a_very_little_education,_but_had_all_the_good_qualities_of_a_literate_person._Very_little_is_known_about_her_parents,_some_say_that_they_were_poor_hardworking_parents._Tandang_Sora_was_tending_a_small_sari_sari_(variety)_store_in_Balintawak_when_Andres_Bonifacio_and_the_other_Katipuneros_staged_the_First_Cry_of_Balintawak_that_started_the_Philippikne_Revolution."> She had a very little education, but had all the good qualities of a literate person. Very little is known about her parents, some say that they were poor hardworking parents. Tandang Sora was tending a small sari sari (variety) store in Balintawak when Andres Bonifacio and the other Katipuneros staged the First Cry of Balintawak that started the Philippikne Revolution.

 

Her_store_became_a_refuge_for_the_sick_and_wounded_Katipuneros_whom_the_old_lady_fed,_treated,_and_encourage_with_her_motherly_advice_and_prayers._Thus,_she_aptly_called_the_%22Mother_of_the_Katipunan.%22_When_the_Spaniards_learned_about_her_activities,_she_was_arrested_amd_subsequently,_sentenced_to_be_exiled_to_the_Marianas_Islands.">Her_store_became_a_refuge_for_the_sick_and_wounded_Katipuneros_whom_the_old_lady_fed,_treated,_and_encourage_with_her_motherly_advice_and_prayers._Thus,_she_aptly_called_the_%22Mother_of_the_Katipunan.%22_When_the_Spaniards_learned_about_her_activities,_she_was_arrested_amd_subsequently,_sentenced_to_be_exiled_to_the_Marianas_Islands.">_Her_store_became_a_refuge_for_the_sick_and_wounded_Katipuneros_whom_the_old_lady_fed,_treated,_and_encourage_with_her_motherly_advice_and_prayers._Thus,_she_aptly_called_the_%22Mother_of_the_Katipunan.%22_When_the_Spaniards_learned_about_her_activities,_she_was_arrested_amd_subsequently,_sentenced_to_be_exiled_to_the_Marianas_Islands."> Her store became a refuge for the sick and wounded Katipuneros whom the old lady fed, treated, and encourage with her motherly advice and prayers. Thus, she aptly called the "Mother of the Katipunan." When the Spaniards learned about her activities, she was arrested amd subsequently, sentenced to be exiled to the Marianas Islands.

 

When_the_Americans_took_possession_o_the_Philippines_in_1989,_Tandang_Sora,_like_other_exiles_returned_to_the_Philippines,_poor_and_aging.">When_the_Americans_took_possession_o_the_Philippines_in_1989,_Tandang_Sora,_like_other_exiles_returned_to_the_Philippines,_poor_and_aging.">_When_the_Americans_took_possession_o_the_Philippines_in_1989,_Tandang_Sora,_like_other_exiles_returned_to_the_Philippines,_poor_and_aging."> When the Americans took possession o the Philippines in 1989, Tandang Sora, like other exiles returned to the Philippines, poor and aging.

 

For_a_time,_she_lived_with_her_daughter_Saturnina._She_died_on_March_2,_1919_at_the_age_of_107.">For_a_time,_she_lived_with_her_daughter_Saturnina._She_died_on_March_2,_1919_at_the_age_of_107.">_For_a_time,_she_lived_with_her_daughter_Saturnina._She_died_on_March_2,_1919_at_the_age_of_107."> For a time, she lived with her daughter Saturnina. She died on March 2, 1919 at the age of 107.

 

-_o0o_-">-_o0o_-">_-_o0o_-"> - o0o -

 

Ang_isa_sa_mga_pinakadakilang_bayani_sa_kasaysayan_ng_Pilipinas_ayt_ipinanganak_sa_Banilad,_Caloocan_noong_Enero_6,_1812._Siya_si_Melchora_Aquino_na_kilala_rin_bilang_si_%22Tangdang_Sora%22_dahil_sa_matanda_na_siya_noong_sumiklab_ang_rebolusyon_ng_Pilipinas_noong_1896.">Ang_isa_sa_mga_pinakadakilang_bayani_sa_kasaysayan_ng_Pilipinas_ayt_ipinanganak_sa_Banilad,_Caloocan_noong_Enero_6,_1812._Siya_si_Melchora_Aquino_na_kilala_rin_bilang_si_%22Tangdang_Sora%22_dahil_sa_matanda_na_siya_noong_sumiklab_ang_rebolusyon_ng_Pilipinas_noong_1896.">_Ang_isa_sa_mga_pinakadakilang_bayani_sa_kasaysayan_ng_Pilipinas_ayt_ipinanganak_sa_Banilad,_Caloocan_noong_Enero_6,_1812._Siya_si_Melchora_Aquino_na_kilala_rin_bilang_si_%22Tangdang_Sora%22_dahil_sa_matanda_na_siya_noong_sumiklab_ang_rebolusyon_ng_Pilipinas_noong_1896."> Ang isa sa mga pinakadakilang bayani sa kasaysayan ng Pilipinas ayt ipinanganak sa Banilad, Caloocan noong Enero 6, 1812. Siya si Melchora Aquino na kilala rin bilang si "Tangdang Sora" dahil sa matanda na siya noong sumiklab ang rebolusyon ng Pilipinas noong 1896.

 

Hindi_siya_masyadong_nakapag-aral_ngunit_nasa_kanya_ang_mga_katangian_ng_isang_taong_edukado._Hindi_masyadong_kilala_ang_kanyang_mga_magulang._sabi_ng_iba_na_sila_daw_ay_masipag_ngunit_mahirap_lamang_sa_buhay._Si_Tandang_Sora_amy_may_binabantayan_na_maliit_na_tindahan_sa_Balintawak_noong_idineklara_ni_Andres_Bonifacio_at_iba_pang_mga_Katipunero_ang_%22Unang_Sigaw_ng_Balintawak%22_na_kung_saan_nagsimula_ang_Rebolusyon_ng_Pilipinas.">Hindi_siya_masyadong_nakapag-aral_ngunit_nasa_kanya_ang_mga_katangian_ng_isang_taong_edukado._Hindi_masyadong_kilala_ang_kanyang_mga_magulang._sabi_ng_iba_na_sila_daw_ay_masipag_ngunit_mahirap_lamang_sa_buhay._Si_Tandang_Sora_amy_may_binabantayan_na_maliit_na_tindahan_sa_Balintawak_noong_idineklara_ni_Andres_Bonifacio_at_iba_pang_mga_Katipunero_ang_%22Unang_Sigaw_ng_Balintawak%22_na_kung_saan_nagsimula_ang_Rebolusyon_ng_Pilipinas.">_Hindi_siya_masyadong_nakapag-aral_ngunit_nasa_kanya_ang_mga_katangian_ng_isang_taong_edukado._Hindi_masyadong_kilala_ang_kanyang_mga_magulang._sabi_ng_iba_na_sila_daw_ay_masipag_ngunit_mahirap_lamang_sa_buhay._Si_Tandang_Sora_amy_may_binabantayan_na_maliit_na_tindahan_sa_Balintawak_noong_idineklara_ni_Andres_Bonifacio_at_iba_pang_mga_Katipunero_ang_%22Unang_Sigaw_ng_Balintawak%22_na_kung_saan_nagsimula_ang_Rebolusyon_ng_Pilipinas."> Hindi siya masyadong nakapag-aral ngunit nasa kanya ang mga katangian ng isang taong edukado. Hindi masyadong kilala ang kanyang mga magulang. sabi ng iba na sila daw ay masipag ngunit mahirap lamang sa buhay. Si Tandang Sora amy may binabantayan na maliit na tindahan sa Balintawak noong idineklara ni Andres Bonifacio at iba pang mga Katipunero ang "Unang Sigaw ng Balintawak" na kung saan nagsimula ang Rebolusyon ng Pilipinas.

 

Sa_kanyang_maliit_na_tindahan_ginamot_at_pinakain_ang_mga_nasugatang_katipuneros_at_nagbigay_ng_lakas_ng_loob_at_mga_payo_bilang_isang_itinuring_na_ina._Dahil_dito_tinarian_siyang_%22Ina_ng_Katipunan.%22_Noong_nalaman_ng_mga_Kastila_ang_mga_ginagawa_ni_Tandang_Sora,_siya_ay_inaresto_at_ipinatapon_sa_Isla_ng_Marianas.">Sa_kanyang_maliit_na_tindahan_ginamot_at_pinakain_ang_mga_nasugatang_katipuneros_at_nagbigay_ng_lakas_ng_loob_at_mga_payo_bilang_isang_itinuring_na_ina._Dahil_dito_tinarian_siyang_%22Ina_ng_Katipunan.%22_Noong_nalaman_ng_mga_Kastila_ang_mga_ginagawa_ni_Tandang_Sora,_siya_ay_inaresto_at_ipinatapon_sa_Isla_ng_Marianas.">_Sa_kanyang_maliit_na_tindahan_ginamot_at_pinakain_ang_mga_nasugatang_katipuneros_at_nagbigay_ng_lakas_ng_loob_at_mga_payo_bilang_isang_itinuring_na_ina._Dahil_dito_tinarian_siyang_%22Ina_ng_Katipunan.%22_Noong_nalaman_ng_mga_Kastila_ang_mga_ginagawa_ni_Tandang_Sora,_siya_ay_inaresto_at_ipinatapon_sa_Isla_ng_Marianas."> Sa kanyang maliit na tindahan ginamot at pinakain ang mga nasugatang katipuneros at nagbigay ng lakas ng loob at mga payo bilang isang itinuring na ina. Dahil dito tinarian siyang "Ina ng Katipunan." Noong nalaman ng mga Kastila ang mga ginagawa ni Tandang Sora, siya ay inaresto at ipinatapon sa Isla ng Marianas.

 

Nang_mapalitan_ng_Americano_ang_pananakop_sa_Pilipinas_noong_1898,_si_Tandang_Sora,_gaya_ng_ibang_ipinatapon_ay_bumalik_sa_Pilipinas,_mahina_at_may_edad_na.">Nang_mapalitan_ng_Americano_ang_pananakop_sa_Pilipinas_noong_1898,_si_Tandang_Sora,_gaya_ng_ibang_ipinatapon_ay_bumalik_sa_Pilipinas,_mahina_at_may_edad_na.">_Nang_mapalitan_ng_Americano_ang_pananakop_sa_Pilipinas_noong_1898,_si_Tandang_Sora,_gaya_ng_ibang_ipinatapon_ay_bumalik_sa_Pilipinas,_mahina_at_may_edad_na."> Nang mapalitan ng Americano ang pananakop sa Pilipinas noong 1898, si Tandang Sora, gaya ng ibang ipinatapon ay bumalik sa Pilipinas, mahina at may edad na.

 

Pansamantala_siyang_tumira_sa_kanyang_anak_na_si_Saturnina._Si_Tandang_Sora_ay_namatay_noong_Marso_2,_1919_sa_edad_na_107.">Pansamantala_siyang_tumira_sa_kanyang_anak_na_si_Saturnina._Si_Tandang_Sora_ay_namatay_noong_Marso_2,_1919_sa_edad_na_107.">_Pansamantala_siyang_tumira_sa_kanyang_anak_na_si_Saturnina._Si_Tandang_Sora_ay_namatay_noong_Marso_2,_1919_sa_edad_na_107."> Pansamantala siyang tumira sa kanyang anak na si Saturnina. Si Tandang Sora ay namatay noong Marso 2, 1919 sa edad na 107.

Thanks

Like this (56)      Discuss      Follow      Share on Facebook Share on Twitter

First answer by ID1892873739. Last edit by Ariane Nicole Adriano. Contributor trust: 2 [recommend contributor]. Question popularity: 56 [recommend question].


Related answers:
Sino si Melchora Aquino?
si melchora aquino ang pinakamatandang babaeng tumulong sa mga katipunero at siya rin ang nagsisilbing doktora sa mga sugatanan na katipunero......... tama....
Ang talambuhay ni Corazon Aquino?
Si María Corazón Cojuangco-Aquino (ipinanganak bilang María Corazón Sumulong Cojuangco) (Enero 25, 1933-Agosto 1, 2009[2]) na lalong mas kilala sa palayaw na Coryay ang ikalabing-isang Pangulo ng...
Saan ipinanganak si melchora aquino?
tanong mo sa google ha..
Talambuhay ni PNoy Aquino?
SI Benigno Aquino, JR. ay ipinanganak noong Nobyembre 27, 1932 sa Concepcion, Tarlac isa isang mayamang pamilya na may malawak na lupain. Siya ay pinatay noong Agosto 21, 1983. Ang kaniyang lolo ay...
Ilang taon na si melchora aquino?
200years old

 

Our contributors said this page should be displayed for these questions.