Hanapin ang mga tanong na wala pang sagot...
Isulat dito ang gustong itanong....

Pag-aalsa sa Cavite noong 1872?

Answer:
Pebrero 17, 1872 - ang kolonyal na pamahalaan ng kastila sa Pilipinas ay ipinapatay ang tatlong pari na kung tagurian sa ngayon'y GOMBURZA. Ang tatlong sekular na Pilipinong pari ay pinagbintangan na nagpasimula nang munting rebelyon noong gabi ng 20, Enero, 1872. Ang tatlo ay inakusahan, nilitis at sinintensyahan na patayin sa pamamagitan nang garrote, na wala man lamang na abogado o nagdipensa tugon sa paratang na akusasyon.

Maitutulad ang pangyayari ng kasong ito, maihahambing sa kapanahunan ng Dupang na naging pangulong marcos. Ang pamahalaang marcos ay hahanap nang butas upang ikaw ay mapagbintangan, maakusahan lalo na't kung ikaw ay salungat sa kaniyang kasakiman o sagabal sa kaniyang pamamalakad.

Ang kamartiran at kadakilaan na ipinamulat, idulot ng mga Pareng Sekular na Gomez, Burgos at Zamora ay nagbigay kislap nang himagsikan sa maraming naging magiting natin na mga bayani, tulad nila Bonifacio, Jacinto at Rizal. Tulad rin sa katraydoran na pagkakapaslang kay Ninoy Aquino noong kapanahunan ng mga marcos, na ang taongbayan ay nagsabing "tama na at sukdulan na ang pangaabuso at kasamaang pamamalagad nang diktatoryal na pamahalaan!"

Si Padre Mariano Gomez isang mestisong Hapon ay hindi lamang isang banal na pari, malaki ang naitulong niya sa pagpapareporma ng lupa para sa mga magsasaka. Kaya nga't noong siya ay hulihin kasama ang kaniyang pamangkin na si Padre Feliciano Gomez sa kumbento ng kaniyang paroko sa Bacoor. Ang mga mahihirap at magsasaka ay siya sana'y ipagtatangol, subalit kaniya itong pinigilan, ipinatabi at mahinahon siya ay nagpatali ng kaniyang mga kamay sa mga "guardia civil."

Si Padre Jacinto Zamora ay isang sekular na pari na kung sa ngayon kapanahunan ay maaaring tawagin na, "happy go lucky", mahilig sa sugal, sabong at kung ano-ano pa...Subalit maraming nagsasaad na ang tunay na hinahanap upang dakpin ay isang nagagalang Jose Zamora at hindi Jacinto Zamora. Ito ay isang pagsosona ng mga autoredades upang tumahimik ang mga laban sa kanila, magbigay aral at matakot ang nakakarami at upang huwag tularan. Mayroon rin na nagsasaad na si Padre Zamora ay isang marangal na pareng Pilipino, na kaya lamang dinakip ay dahilan sa pagkamalapit niya kay Parde Burgos.

Si Padre Jose Burgos ay isang "Creole", tunay na mapusok, aktibista at nagnanasa nang reporma sa bayan at simbahan. Siya ay isa sa nanguna sa isang malaking pagaalsang ginawa ng mga istudyante sa San Juan de Letran, na ikinamatay ng isang magaaral. Bilang isang Creole siya ay maaaring maging paring Dominicano, Recolletos, Agustino o Jesuit, subalit sa sanhi ng kaniyang pagka aktibista, kaniyang pinili ay Sekular. Isang akusado na nadakip, kasapi sa nasabing "Cavite Mutineer" ay isang mestizo na nangagalang Francisco Saldua, na kung ating susuriin ang pagkatao, siya ay apo ni Charlotte Corday, isang babaeng Fransesa na pumatay at inasasina si Marat, habang ito ay nasa "bathtub" na may taglay na sakit sa balat, noong "French Revolution" Si Saldua ay bumaliktad na ala Judas, at nagsaad na si Padre Burgos at kasama ng dalawang akusadong pari ang nagpasimula nang naturang pagaalsa sa Cavite, na ikinamatay ng isang mataas na kastilang opisyal. Si Saldua ay nasintensyahan na kasamang igagarrote ng tatlong pare sa araw na ito, sa kaniyang paniniwala at sa kaniya'y ipinangako, siya ay pawawalan nang sala sa entablado ng kamatayan at hahandugan pa nang kabayarang salapi sa kaniyang pagtetistigong ginawa, kaya nga't siya pa ay nakangiting punmanhik sa entablado ng garrote. Nang si Saldua ay lagyan nang saplot ang kaniyang mukha, ipinaupo sa silya nang garrote, siya ay pumiglas, hindi niya akalain na aabot dito ang sa kaniya'y gagawin, siya ay nagwala, halos sampung katao ang pumipigil sa kaniyang pagpupumiglas at pagtitili, samantalang hinihigpitan ang panakal nang garrote...tumahimik bigla at nalagutan siya ng hininga.

Ala 5 ng umaga nang nasabing araw, hiniling ni Gobernado Heneral Rafael Izquierdo, sa Arsobispo ng Maynila Gregorio Meliton Martinez, na bago magarrote ang talong pari, upang lalong sila ay mapahiya, ay nararapat na ang mga ito'y hindi naka suot ng kanilang Abito. Subalit ang Arsobispo ay hindi sinunod ang kautusan sa naniniwalang ang tatlong pari at inosente sa kanila'y ibinintang na kasalanan. Ang Arsobispo ay nag patunog nang mga kampana bilang isang huling pagsaludo sa tatlong pari habang ang mga ito'y patungo sa Bagumbayan. Ang unang pumanhik sa entablado ay ang 85 na taong gulang na si Padre Gomez, sa kaniyang paglalakad na uukod-ukod ay nahulog ang salamin niya sa mata, huminto, pinulot at isinoot na muli at nagwika..."Tayo'y magtungo na kung saan, ang mga dahon ay hindi titinag kung hindi pagagalawin ng Maykapal!" Si Padre Gomez ay mahinahong umupo sa silya nang garrote, isinagawa sa kaniya ang pagpatay.

"JACINTO ZAMORA!!!"...ng marinig ni Padre Zamora tawagin ang kaniyang pangalan, ito'y umakyat sa entablado na wala man lang na sinabi...matahimik na umupo sa silya nang garrote na tila ito ay isang pagbabakasakaling panaginip lamang, nagbabakasakali tulad ng larong sugal.

Matapos magarrote ang dalawang kasamang pari, si Padre Burgos ay pumanhik sa entablado nang kamatayan, doon siya ay tumigil at humarap sa kastilang Koronel Boscasa, taglay pa rin ang pagkamapusok, tapang at aktibistang katauhan ay nagsabi...
"Pinapatawad kita at sana'y ang Diyos ay patawarin ka rin, tulad ng pagpapatawad ko sa iyo" Si Padre Burgos ay mahinahon na umupo sa upuan nang garrote, subalit biglang itong tumayo at sumigaw...
"Ano ang nagawa kong kasalanan? Ako ba ay mamamatay nang walang man lang saysay? Diyos Ko!!!...walang katarungan sa mundong ito!!! Pagkasigaw niyang ito, lumapit ang berdugong sa kaniya'y na piling papatay, at ang berdugo ay nagwika..."Padre...ako'y iyong patawarin sa aking gagawin sa iyo" Ang pari ay malungkot na minasdan ang mata ng berdugo na ito lamang ang mga butas na hindi natatakpan nang saplot sa mukha at mahinahong tumugon...
"Pinatatawad kita, anak...gawin mo na ang pinaguutos sa iyo" Pagkakasabi nito, si Padre Burgos ay hinarap ang mga nakaluhod na mga tao at kaniyang itinaas ang kanang kamay upang ang lahat ay basbasan. Siya ay umupo na sa garrote at tinakpan naman ang kaniyang mukha. Habang hinihigpitan ng berdugo ang kahoy at bakal na panakal sa leeg ng pari, si Padre Burgos ay sumisigaw..."Aking Amang Panginoon, kupkupin po ninyo ang kaluluwa ng isang inosent..." hindi naituloy ang kaniyang huling habilin at siya ay nalagutan nang hininga.

Ang mga labing bangkay ng GOMBURZA ay ibinaon sa isang sulok sa Sementeryo ng Paco na wala man lang inilagay na krus o palatandaan. Kamakailang taon lamang napagkaalaman na isang "rest room" na pangbabae ang naitayo sa pinagbaunan ng labi ng dakilang GOMBURZA! Tunay na kahabag-habag ang hinantungan ng tatlong Pare na nagsilbing bilang pingkian kay Bonifacio, Jacinto at Rizal at himagsikang tinatag laban sa kolonyalistang mga Kastila.by : noelyn quiapo


haha. sa masuya lng! :)

Like this (53)      Discuss      Follow      Share on Facebook Share on Twitter

First answer by ID3417393807. Last edit by ID3417393807. Question popularity: 53 [recommend question].


 

Our contributors said this page should be displayed for these questions.